Privacybeleid

Neem even de moeite om dit te lezen

Als je via deze website contact op neemt met Comfort Villa kan dat via een contactformulier. Ook kun je via deze website jezelf inschrijven op een periodieke nieuwsbrief. In beide gevallen vraagt Comfort Villa je enkele gegevens door te sturen. Het is dan prettig te weten dat Comfort Villa vertrouwelijk met deze informatie omgaat, maar Comfort Villa kan zich ook heel goed voorstellen dat je wilt weten wat er precies gebeurt met de door jou vrijgegeven informatie en wat eventueel jouw rechten zijn. Dit kun je allemaal teruglezen op deze pagina. Mocht een en ander je na het lezen toch niet helemaal duidelijk zijn, dan verzoekt Comfort Villa je vriendelijk om je specifieke vraag per e-mail door te sturen via info@comfortvilla.es.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Comfort Villa kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de door Comfort Villa aangeboden diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website Comfortvilla.es verstrekt. Comfort Villa kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres

Waarom Comfort Villa jouw gegevens nodig heeft
Comfort Villa verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Comfort Villa jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht of het op jouw verzoek sturen van een periodieke nieuwsbrief naar een door jou opgegeven e-mailadres.

Het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief
Comfort Villa kan, op jouw verzoek en indien daadwerkelijk door Comfort Villa aangeboden, jou een periodieke nieuwsbrief laten toekomen op een door jou opgegeven e-mailadres. Dit doe je door het invullen van het formulier op de website Comfortvilla.es. De hierbij door jou aangeleverde gegevens worden door Comfort Villa niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om jou over diensten, nieuws en aanbiedingen van Comfort Villa te informeren. Comfort Villa en de eventueel door Comfort Villa ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails. Comfort Villa kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten, noch voor eventuele aanstoot door u genomen inzake de inhoud van deze e-mails. Je kunt je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@comfortvilla.es, onder vermelding van jouw naam en het e-mailadres waarmee jij je eerder hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Hoe lang Comfort Villa gegevens bewaart
Comfort Villa bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt of het moet om dringende redenen noodzakelijk zijn, dan wel verzocht worden door de officiële instanties.

Delen met anderen
Comfort Villa verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Comfort Villa worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Comfort Villa gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
De website Comfortvilla.es maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de website Comfortvilla.es bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Comfort Villa te kunnen verstrekken en om zijn adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Comfort Villa heeft hier geen invloed op. Comfort Villa heeft Google geen toestemming gegeven om via Comfortvilla.es verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@comfortvilla.es. Comfort Villa zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken na ontvangst van jouw e-mail, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen
Comfort Villa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Comfort Villa maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je toch de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Comfort Villa verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Comfort Villa op via info@comfortvilla.es.

De domeinnaam Comfortvilla.es is eigendom van Comfort Villa.

Delen mag altijd...

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.